събота, 27 февруари 2010 г.

Снегът се топи...

... и понякога показва това, което не трябва.

Нещо захвърлено.

Нещо дълбоко погребано.

Нещо отдавна изгубено или може би нещо отново намерено...